Ceník služeb

 • Platnost ceníku služeb: od 1. 7. 2019 do vydání nového ceníku
 • Z důvodu časové a materiální náročnosti poskytuji služby přednostně v sídle poskytovatele služby.
 • Základní ceny služeb jsou platné při provedení prací v sídle poskytovatele služby a v jeho obvyklé pracovní době (po-pá, 9-17 hod.).
 • Provedení práce u zákazníka je možné pouze ve vyjímečných případech a po předchozí domluvě a může v takovém případě být zákazníkovi účtován příplatek 25% k základní ceně služby.
 • V případě požadavku na provedení služby mimo obvyklou pracovní dobu poskytovatele služby může být účtován příplatek 20% k základní ceně služby, v neděli nebo ve svátek 40%.
 • Není-li uvedeno jinak, jsou ceny vždy uvedeny bez materiálu a cena materiálu, náhradních dílů nebo softwaru bude připočtena.
 • Ve specifických případech lze sjednat individuální cenu služby.

Kód - Základní sazby za služby - HW a SW

Sazba  / Jedn.

10100 - Základní servis hardwaru a softwaru

300 Kč / hod

10110 - Montážní a demontážní práce, čištění hardwaru

300 Kč / hod

10120 - Údržba systému, softwarová údržba

300 Kč / hod

10130 - Základní instalace operačního systému (1)

700 Kč / ks

10140 - Instalace programů

300 Kč / hod

10150 - Instalace programů, vyžadující speciální znalosti nebo postupy

500 Kč / hod

10160 - Vzdálená pomoc

400 Kč / hod

10170 - Odvirování počítače

500 Kč / hod

10180 - Zálohování uživatelských souborů (dat)

300 Kč / hod

10190 - Záchrana dat z disku s havarovaným systémem

500 Kč / hod

10200 - Záchrana uživatelských dat z poškozeného disku

750 Kč / hod

10210 - Výměna pevného disku v notebooku - typ 1 (šachta)

150 Kč / ks

10220 - Výměna pevného disku v notebooku - typ 2 (vyžadující demontáž šasí)

500 Kč / ks

10230 - Přesun obsahu pevného disku na nový disk

300 Kč / hod

10240 - Výměna zobrazovacího panelu v notebooku

700 Kč / ks

10250 - Výměna lepeného zobrazovacího panelu

900 Kč / ks

Kód - Základní sazby - internetové stránky

Sazba  / Jedn.

10300 - Tvorba internetových stránek, jejich údržba, úpravy a aktualizace (2)

300 Kč / hod

10310 - Zprostředkování domény a webhostingu a umístění stránek k webhostingovému partnerovi (3)

500 Kč / ks

Kód - Základní sazby - ostatní služby

Sazba  / Jedn.

10410 - Skenování ploché předlohy do souboru, 1 strana, max. formát A4

5 Kč / ks

10420 - Vypálení souborů na optický nosič (CD nebo DVD), včetně ceny média

100 Kč / ks

10430 - Úpravy dokumentů doc, docx, převody do pdf, úpravy fotografií, apod.

300 Kč / hod

10440 - Tisk čb. dokumentu A4 - jednostranně

5 Kč / ks

10450 - Tisk čb. dokumentu A4 - oboustranně

9 Kč / ks

10460 - Práce ve Wordu

300 Kč / hod

10470 - Práce v Excelu

500 Kč / hod

Kód - Náhrady

Sazba  / Jedn.

10500 - Náhrada za čas technika na cestě

200 Kč / hod

Karel Šístek, 28. června 2019Vysvětlivky k některým úkonům

(1) Instalace operačního systému

  Je-li potřeba před instalací systému např. odstranit hardwarový problém, vyměnit pevný disk, odstranit původní systém, zálohovat data, apod., nebo je-li požadována instalace dalšího softwaru nad rámec základního rozsahu instalace operačního systému, bude k ceně základní instalace operačního systému připočtena cena dle příslušných položek ceníku a rozsahu provedených prací!

  Instalací operačního systému (Microsoft Windows 7/10, Linux Ubuntu) v základním rozsahu se rozumí:

  a) u notebooků a počítačů bez předinstalovaného systému:

  • rozdělení prázdného pevného disku
  • instalace operačního systému z instalačního média (u systémů Microsoft Windows vlastnictví příslušné licence zákazníkem podmínkou!)
  • instalace ovladačů k zařízením, která jsou vnitřní součástí počítače
  • aktivace systému (u systémů Microsoft Windows 7 a vyšších; v případě instalace u zákazníka pouze za podmínky, je-li dostupné připojení k internetu)

  b) u notebooků a počítačů s předinstalovaným systémem:

  • u notebooků a počítačů s tzv. předinstalovaným systémem se základním rozsahem instalace rozumí dokončení a personifikace této instalace nebo obnova výchozí instalace ze záložního média nebo skrytého oddílu na pevném disku notebooku (počítače), pokud například z důvodu havárie disku není možná, postupuje se jako v bodě (a)
  • aktivace systému (u systémů Microsoft Windows 7 a vyšších; v případě instalace u zákazníka pouze za podmínky, je-li dostupné připojení k internetu)

  Součástí instalace nejsou aktualizace systému a dalšího softwaru ani instalace softwaru, který není součástí systému! Tyto práce jsou účtovány samostatně dle příslušných ceníkových položek.

(2) Tvorba internetových stránek

  Ceny za vytvoření stránek jsou závislé na náročnosti projektu a na čase, který je mu nutno věnovat. Jsou sjednávány individuálně, přičemž základem je hodinová sazba dle ceníku za tvorbu internetových stránek. Rádi Vám poskytneme bližší informace po konzultaci o požadovaném rozsahu a náročnosti stránek.


(3) Webhosting - zprostředkování

  Uvedená cena neobsahuje poplatky webhostingovému partnerovi a platby za doménu!